Bifogat nedan finner du institutionens kriskatastrofplan, med information om hur du ska agera och vem du ska kontakta i en akutsituation.

Mer information från medarbetarwebben: