Stockholms universitet har avtal med BCD Travel fr.o.m. 2014-11-03. Resebyrån har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos dem. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ.

När resan är avslutad ska blanketten "reseräkning" (se nedan) fyllas i och lämnas till institutionens ekonomihandläggare Viveca Andersson, tillsammans med kvitton.

Under tjänsteresa är en anställd försäkrad genom Kammarkollegiet. Se till att du hämtar ut ett försäkringskort i god tid före din resa, hos institutionens administrativa chef, Maria Ehnhage.

För övriga frågor och hjälp om resor och reseräkningar, kontakta institutionens administrativa chef.

Mer information från medarbetarwebben: