Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och inte kan komma till arbetet ska du anmäla detta vid frånvarons första dag. Efter sju dagars sjukfrånvaro krävs ett läkarintyg. Sjuk- och friskanmälan gör du själv i Primula.

Den första frånvarodagen i en sjukperiod är karensdag med ett avdrag på 100 %. Sjukavdrag för dag 2–5 beräknas på månadslönen gånger 4,6 %.

Mer information från medarbetarwebben:

 

Om dina barn blir sjuka

Om du är hemma med sjukt barn, så kallad VAB (vård av barn), ska även detta rapporteras i Primula. Datumperioden ska motsvara den period som anmälts till Försäkringskassan. Ersättningen som utgår kallas för tillfällig föräldrapenning. Ersättningen vid VAB är lite mindre än 80% av din lön. Om barnet är sjukt längre tid än sju dagar ska intyg från läkare eller sjuksköterska skickas till Personalavdelningen per post.

Mer information från Försäkringskassan: