För forskare

Utlysningar för forskare

På denna sida listas information för forskare som skickas ut via bland annat forskningsservice, såsom utlysningar till olika stipendier, bidrag och anslag.

Mentorship program

The call for applications open in October

Årscykel för de största svenska forskningsfinansiärerna

Från och med april 2016 - Humanvetenskapliga området