http://www.su.se/polopoly_fs/1.208446.1414506076!/menu/standard/file/Aktuella%20och%20kommande%20utlysningar_OKT2014.pdf

More information:
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/aktuella-utlysnings%C3%B6versikter-1.169444