Examinationsseminarium masterkurs i japanska vt 2015
 
Seminariet hålls i sammanträdesrummet på koreanskan, Kräftriket 4B, 2tr
 
12 juni 13-15 Mattias Karnell
The US Marine Corps and Anti-marine Protestors in Okinawa, Japan.
A Study of the Takae Movement.
Handledare: Akihiro Ogawa
Opponent: Karl Gustafsson, Utrikespolitiska institutet