Disputation

Den 24 september kl. 10.00 kommer Mitsuyo Kuwano Lidén att försvara sin avhandling i Asiens språk och kulturer (Japanska): Deictic Demonstratives in Japanese, Finnish and Swedish: First and Third Language Perspectives. Disputationen hålls i Lärosalen i Asienbiblioteket, Kräftriket 21.

Opponent, betygsnämnd och ordförande

Humanistiska fakultetsnämnden har beslutat (dnr SU FV-2012-16) att:

Till fakultetsopponent utse:

  • Associate Professor Keiko Yoshioka, Universiteit Leiden, Nederländerna

Till betygsnämndsledamöter utse:

  • Professor Sven Osterkamp, Ruhr-Universität Bochum, Tyskland
  • Professor Camilla Bardel, Romanska institutionen, Stockholms universitet
  • Professor Irmy Schweiger, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Stockholms universitet

Till suppleant i betygsnämnden utse:

  • Professor Joakim Enwall, Uppsala universitet

Till ordförande utse:

  • Professor Jaqueline Berndt, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Stockholms universitet

Handledare

  • Universitetslektor Päivi Juvonen, Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet
  • Professor emerita Gunilla Lindberg-Wada, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Stockholms universitet
  • Docent Peter af Trampe