Här kan du få närmare information om vilka systeminställningar och nerladdningar som krävs för att kunna skriva japanska på datorn.
Redan på Japanska I måste studenterna kunna mata in japanska på en dator i ett tidigt skede. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt lär dig hur detta fungerar, och vid behov gör de inställningar och nerladdningar av språkverktyg som krävs.
Du kan också gå till Usagi-Chan's Genki Resource Page.

Inställningar för inmatning av japanska på Mac

För Mac-användare krävs ingen speciell installation, men dock att man gör en inställning för att aktivera det japanska språkverktyget.
(gäller för vers. 10.5 men i princip detsamma för alla OS X)

1. Gå till "Systeminställningar".

2. Välj "Internationellt".

3. Välj "Indatameny" och kryssa för de språk du vill ha med. Den japanska inmatningsmetoden kallas för "Kotoeri".
Det kan även vara bra att kryssa för "Teckenpalett". Du bör självfallet även kryssa för svenska, och eventuellt andra språk som du behöver.

Under "Indatameny" kan du också ställa in kortkommandona för att byta språk. Dessa kortkommandon kan du även tillgå från "Tangentbord och mus" under "Systeminställningar".

4. Välj sedan "Språk", och välj vilken prioritet du vill ha på språkvalen. Huvudmenyer mm. visas på det språk som står överst i listan.

5. Välj eventuellt även "Format", för att ställa in formatet för visning av datum, tid och numeriska format.

Därmed är inställningarna utförda.

Språkverktyg för inmatning av japanska på Windows

För att mata in japanska på Windows krävs att man installerar ett inmatningssystem som kallas IME (Input Method Editor).

> Du kan gå till Microsofts engelska webbsida
Mata in sökorden "tool" och "IME".
Du ser en lista över olika IME, varifrån du kan ladda ner det hjälpprogram du behöver.
Det finns två typer av IME:
"Office XP Tool: Global IME (Japanese)" och "Microsoft Office IME 2003"

> Du kan också söka på svenska, direkt till informationssidorna om IME: "Om IME" respektive "Installera IME"

Här är även två externa länkar som kan vara användbara:

Windows XP
Windows 2000 Pro
Windows Vista