Genki Self-study Room

...utgivarens egen sajt på engelska.

Genki Self-study Room

...utgivarens egen sajt på japanska.

Japan Foundation: "I can speak Japanese" (にほんごができます)

Genki Kanji Quiz 1.0 (Victoria University of Wellington)
Kanji självstudieprogram: Anki
Svensk-japansk ordlista
Jim Breen, Online Japanese Dictionary Service
Online Japanese Dictionary: Denshi Jisho

Ko-sodate, kotoba-sodate

Detta är en sajt som är avsedd för elever på låg- och mellanstadiet i Japan. Det finns bland annat övningsblad för kanji och mycket mer. Bara på japanska.

OJAD Online Japanese Accent Dictionary