Kursen behandlar översiktligt dagens japanska samhälle ur politiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter mot bakgrund av den omdaning av samhället som skett sedan andra hälften av artonhundratalet.

Kursen Dagens japanska samhälle ges normalt varje vårtermin. Nästa kurstillfälle är VT2018. Kursen går andra halvan av terminen (mars-maj).

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Det moderna Japan.

Kursinformation VT-18

Kursansvarig VT18: Jaqueline Berndt.

Kurskompendium bifogas som PDF närmare kursstart.