Kursen ges nästa gång vårterminen 2018.

Om kursen

Kursen utforskar japansk konst från ett genusperspektiv och fokuserar på kvinnliga konstnärer och kvinnliga mecenater – från historiska hovdamer och buddistiska nunnor till samtida feminister. Studenterna utreder könsrollsskillnader i skapandet, betraktandet och tolkningen av konstföremål. Kursen ifrågasätter den stereotypa bilden av kvinnor som offer för en Konfuciansk tradition som tvingar kvinnor till kulturell passivitet.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Genus och konst i Japan.

Schema VT18

Kursinformation och kurslitteratur VT18

Kursinformation och kurslitteratur läggs upp närmare kursstart.

Gender and Art in Japan, 7.5 credits

The course explores Japanese art from a gender perspective, focusing on female artists and female patrons – from historic court ladies and Buddhist nuns to contemporary feminists. Students investigate gender differences in the creation, viewing and interpretation of art objects. The course challenges the stereotype that women are victims of a Confucian tradition that compels women to cultural passivity.

Admission and syllabus

In the Stockholm University course catalogue (SISU) you will find a short presentation of the course as well as information on admission and the current syllabus for the course Gender and Art in Japan.