Kursen ges höstterminen 2020.

Om kursen

Historia genom konst: det förmoderna Japan. Snarare än en traditionell överblick över den förmoderna japanska historien utforskar den här kursen betydande sociala och politiska framsteg i Japan fram till 1868 genom konst och materiell kultur. Kursen ställer frågan: vad kan konst och materiella objekt berätta för oss om historiska skeenden och samhällen? Kursen riktar också fokus mot de metodologiska utmaningar som finns i användandet av artefakter som källor för historia, samt undersöker gränserna för vilka tolkningar man kan göra med hjälp av dessa.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och länk för anmälan till kursen Japans historia före 1868.

Kursinformation

Kursinformationen för HT 2020 uppdateras. Dokumentet innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista.

Kursplanering

En detaljerad kursplanering finns i läroplattformen Athena.

Schema

Schema för HT 2020 uppdateras och läggs upp närmare kursstart.

Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.