Om kursen

Kursen ger en introduktion till samtida japansk populärkultur, dess källor och inverkan på regional samt global kultur och konsumtion. Den syftar till att ge en orientering om den japanska populärkulturens efterkrigshistoria och kunskaper om hur den påverkat och påverkats av ett förändrat globalt sammanhang de senaste tjugo åren.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japansk populärkultur uttryck och konsumtion.

Kursinformation

Kursinformationen för HT 2019 finns bifogad som PDF längst ner på sidan. Dokumentet innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista.

Schema

Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.

.