Om kursen

Kursen ger en introduktion till samtida japansk populärkultur, dess källor och inverkan på regional samt global kultur och konsumtion. Den syftar till att ge en orientering om den japanska populärkulturens efterkrigshistoria och kunskaper om hur den påverkat och påverkats av ett förändrat globalt sammanhang de senaste tjugo åren.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japansk populärkultur: uttryck och konsumtion.

Schema HT-2018

Schema för HT 2018 läggs upp närmare kursstart. Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.

Kursinformation och kurslitteratur HT-18

Kursinformationen för HT 2018 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista och läggs upp närmare kursstart. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.