Kursen ges nästa gång vårterminen 2018.

Om kursen

Kursen behandlar översiktligt traditionell japansk scenkonst. Representativa genrer inom teater, dans och musik presenteras ur ett historiskt perspektiv, mot bakgrund av socio-kulturella aspekter.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japansk scenkonst.

Schema VT18

Kursinformation och kurslitteratur VT18

Kurslitteraturen för VT 2018 är bifogad som PDF nedan.