Kursen omfattar grundkunskaper inom de fyra språkfärdigheterna: muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse (DK11-14), och ger en översiktlig orientering om det japanska samhället och kulturen i historia och nutid (DK15). Japanska I ges varje hösttermin.

Studietakt: Heltid

Delkurser

  • DK21 Introduktion till det japanska språket (2.5 hp
  • DK22 Grammatik I (7.5 hp)
  • DK23 Kanji I A (4 hp)
  • DK24 Kanji I B (4 hp)
  • DK25 Praktisk språkfärdighet 1 (4.5 hp)
  • DK26 Introduktion till Japanstudier (7.5 hp)

* Samtliga delkurser löper under hela terminen, förutom DK12 och DK13 som ges första respektive andra halvan av terminen. Obligatorisk närvaro (minst 80%).

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japanska I.

Kursbeskrivning (se längst ner på sidan)

Kursinformationen för HT 2018 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande (läggs upp före kursstart). Observera att kursen fått en ny utformning från och med HT17.

Schema och info

Schema för HT 2018 läggs upp närmare kursstart. Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.

Ansökan sker via antagning.se. Sista ansökningsdag är 16 april 2018. Kontakta vår studentexpedition via e-post om du har frågor om sen ansökan eller antagning, eller titta på vår hemsida för öppettider.

Registrering på kursen sker via webben (minastudier.su.se) mellan 10 augusti och 10 september. Registrera dig så snart som möjligt för att därigenom få tillgång till arbetssajten för kursen på vårt intranät Mondo (mondo.su.se).

Studieadministrativa frågor (antagning och registrering) hanteras av studentexpeditionen.

Vi kommer att skicka ut informationsbrev via e-post efter första antagningen i juli, och sedan i augusti. I det andra informationsbrevet bifogar vi lite mer konkreta tips inför studiestarten. Längst ner på sidan hittar du även en uppställning över de fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana (Kana och uttal). Se information nedan om detta. De skickas även ut i det andra utskicket i augusti.

Aktuell information uppdateras och visas här på hemsidan.

Inför kursstart

Vi rekommenderar också de studenter som aldrig har studerat japanska att så snart som möjligt börja lära sig de två fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana (uppställningar och uttalsguide hittar du längst ner på den här sidan). Det är en stor hjälp i studierna om du inte behöver börja med att lära dig desssa båda skriftsystem i september, utan redan har börjat lära dig. Det är prov på dessa båda skriftsystem efter ungefär tre veckors studier.

Litteratur

Kursböckerna Genki I (2011) och Japans historia (2011) kommer att finnas på Akademibokhandeln i Frescati, Stockholms universitet huvudcampus. Kursböckerna beställs i juni 2017. För en detaljerad litteraturlista för kursen, se kompendiet med kursinformation (pdf från 2017 nedan). Förutom kursböckerna ingår även texter som finns tillgängliga på vårt intranät Mondo i samband med kursstarten. Mondo kan man få tillgång till efter registrering på kursen.

Kanjiblad 1 som används på DK12 och DK13 kommer att finnas tillgängligt för försäljning på studentexpeditionen efter sommaruppehållet (20 kr; enbart kontant betalning).