Kursen omfattar grundkunskaper inom de fyra språkfärdigheterna: muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse (DK21-25), och ger en översiktlig orientering om det japanska samhället och kulturen i historia och nutid (DK26). Japanska I ges varje hösttermin.

Studietakt: Heltid

Delkurser

  • DK21 Introduktion till det japanska språket (2.5 hp)
  • DK22 Grammatik I (7.5 hp)
  • DK23 Kanji I A (4 hp)
  • DK24 Kanji I B (4 hp)
  • DK25 Praktisk språkfärdighet 1 (4.5 hp)
  • DK26 Introduktion till Japanstudier (7.5 hp)

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japanska I.

Kursbeskrivning (se pdf längst ner på sidan)

Kursinformationen för HT 2020 finns bifogad som PDF längst ner på sidan. Dokumentet innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista. Observera att kursen fått en ny utformning från och med HT17.

Schema och info

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier, litteraturlista och schema uppdateras.

Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.

Ansökan sker via antagning.se. Sista ansökningsdag är 15 april 2020. Kontakta vår studentexpedition via e-post om du har frågor om sen ansökan eller antagning, eller titta på vår hemsida för öppettider.

Studieadministrativa frågor (antagning och registrering) hanteras av studentexpeditionen.

Vi kommer att skicka ut informationsbrev via e-post efter första antagningen i juli, och sedan i augusti. I det andra informationsbrevet bifogar vi lite mer konkreta tips inför studiestarten. Längst ner på sidan hittar du även en uppställning över de fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana (Kana och uttal). De skickas även ut i det andra utskicket i augusti.

Aktuell information uppdateras och visas här på hemsidan.

Inför kursstart

Vi rekommenderar också de studenter som aldrig har studerat japanska att så snart som möjligt börja lära sig de två fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana (uppställningar och uttalsguide hittar du längst ner på den här sidan). Det är en stor hjälp i studierna om du inte behöver börja med att lära dig desssa båda skriftsystem i september, utan redan har börjat lära dig. Det är prov på dessa båda skriftsystem efter ungefär tre veckors studier.

Litteratur

Kursboken Genki I (2011) kommer att finnas på Akademibokhandeln i Frescati, Stockholms universitet huvudcampus. För en detaljerad litteraturlista, se kurskompendiet som läggs upp längst ner på denna sida i juni. Förutom kursböcker tillkommer texter som finns tillgängliga på vår webbplattform Athena.

Kanjiblad 1 som används på DK23 och DK24 kommer att finnas tillgängligt för försäljning på studentexpeditionen efter sommaruppehållet (20 kr; enbart kontant betalning).