Japanska II ges varje vårtermin på deltid, 22,5 hp (undervisningen sträcker sig över hela terminen).

Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i de fyra språkfärdigheterna muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse. Den utökar ordförrådet och vidareutvecklar grammatikkunskaperna för ökad förmåga att kommunicera i det talade vardagsspråket.

Delkurser

  • DK21: Grundläggande grammatik II (7,5 hp)
  • DK22: Kanji IIA (3,5 hp)
  • DK23: Kanji IIB (4 hp)
  • DK24: Praktisk språkfärdighet II (7,5 hp)

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan (ny fr.o.m. VT-17) och en länk för anmälan till kursen Japanska II.

Schema

Aktuellt schema med tid och lokal för VT 2020 hittar ni i TimeEdit närmare kursstart.

Kursinformation och kurslitteratur VT-20

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista uppdateras.

Registrering för antagna studenter sker via webben. Webb-registreringen är öppen fram till kursstart. För att bli antagen på Japanska II krävs att man är klar med Japanska I. Kontakta studentexpeditionen om du inte kan registrera dig eller har frågor angående kraven för att påbörja Japanska II (exp.asien@su.se).