Japanska III ges varje hösttermin på deltid, 22,5 hp (undervisningen sträcker sig över hela terminen).

Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att förstärka och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I och Japanska II. Den vidareutvecklar förmågan att uttrycka sig muntligt i diskussioner och presentationer på japanska samt fördjupar förmågan att läsa, skriva och analysera japanska texter.

Delkurser

  • DK31 Grammatik (4 hp)
  • DK32 Textläsning (4 hp)
  • DK33 Praktisk språkfärdighet III (6 hp)
  • DK35 Kanji III A (2.5 hp)
  • DK36 Kanji III B (2.5 hp)
  • DK37 Situationsbaserad muntlig språkfärdighet I (3.5 hp)

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japanska III.

Schema HT-2018

Kursinformationen för HT 2018 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista och läggs upp närmare kursstart.

Kursinformation HT-2018

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista läggs upp närmare kursstart. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.