Japanska IV ges varje vårtermin på deltid, 22,5 hp (undervisningen sträcker sig över hela terminen).

Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I, Japanska II och Japanska III. Den befäster och vidareutvecklar förmågan att aktivt delta i diskussioner och debatter samt att genomföra presentationer på japanska.

Delkurser

  • DK41 Grammatik IV, 2 hp
  • DK42 Textläsning II, 6 hp
  • DK43 Praktisk språkfärdighet IV, 6 hp
  • DK44 Situationsbaserad muntlig språkfärdighet II, 3.5 hp
  • DK45 Kanji IV A, 2.5 hp
  • DK46 Kanji IV B 2.5 hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japanska IV.

Kurslitteratur

För aktuell litteraturlista och kurskompendium för VT18, se bifogad pdf längst ned på sidan.

Schema

För att komma till kursens schema för vårterminen 2018 i TimeEdit, klicka här.