Japanska, kandidatkurs ges varje vårtermin.

Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

Delkurser

  • DK62 Examensarbete, 15 hp
  • DK61 Akademiskt skrivande II, 15 hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japanska, kandidatkurs.

Schema för VT 2018

Kurskompendium

För kurskompendium för VT-18, se bifogad PDF nedan. (Uppdateras)

Kurslitteratur

Litteraturlistan för VT-18 är inkluderad i kurskompendiet, bifogad PDF nedan. (Uppdateras)