Japanska, kandidatkurs ges varje vårtermin.

Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

Delkurser

  • DK62 Examensarbete, 15 hp
  • DK61 Akademiskt skrivande II, 15 hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japanska, kandidatkurs.

Schema

Aktuellt schema med tid och lokal för VT 2020 hittar ni i TimeEdit närmare kursstart.

Kursinformation och kurslitteratur VT-20

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista läggs upp som PDF närmare kursstart.