Japanska V ges varje hösttermin på heltid, 30 hp (undervisningen sträcker sig över hela terminen).

Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I, Japanska II, Japanska III och Japanska IV. Den befäster och vidareutvecklar förmågan att aktivt delta i diskussioner och debatter samt att genomföra presentationer på japanska.

Delkurser

  • Intensiv textläsning 6.5hp
  • Extensiv textläsning 6.5hp
  • Praktisk språkfärdighet V 6.5hp
  • Situationsbaserad muntlig språkfärdighet V 3hp
  • Akademiskt skrivande I 7.5hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japanska V.

Schema HT-18

Schema för HT 2018 läggs upp närmare kursstart. Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.

Kursinformation och kurslitteratur HT-18

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista läggs upp närmare kursstart. Dokumentet innehåller viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Den obligatoriska kurslitteraturen på Japanska V består av texter samlade i kompendier som kommer att finnas till försäljning på Studentexpeditionen i samband med kursstart för respektive delkurs, eller för nedladdning via Mondo.