Kursen ges nästa gång vårterminen 2018.

Om kursen

Kursen omfattar ett studium av representativa fiktiva texter från Heian-perioden (794 – 1185) med huvudsaklig inriktning på 900 – 1000-talens hovlitteratur. I denna primärt feminina poetiska och narrativa diskurs tas kärlek och motstånd som figurer upp för tolkning och omtolkning i en diskussion kring centrala teman och begrepp.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer.

Schema VT18

Kursinformation och kurslitteratur VT18

Litteraturlistan för 2018 är bifogad i nedanstående PDF.