Att åka som utbytesstudent via ett utbytesavtal innebär bland annat att du är befriad från studieavgifter till det land du åker, och att du får en försäkring som täcker den period du studerar utomlands.

Du kan vara utbytesstudent när du läser på grundnivå såväl som på avancerad nivå.

Du kan åka till Japan antingen genom att söka till Stockholms universitets centrala utbytesplatser, eller genom att söka något av de utbytesavtal som administreras vid institutionen.

Du kan också söka utbyten på flera japanska universitet via Stockholms universitets centrala avtal. Du hittar mer information om dessa utbyten här.

Ansvarig för de centralt administrerade utbytena till Japan är Adriana Jimenez Moreno (adriana.jimenez@su.se). 

Utlysningar till institutionens avtal sker normalt en termin i förväg, och annonseras via Athena. För mer information, se informationsbladet eller kontakta amanuens Axel Thiel.

Du kan också söka utbyten på egen hand och själv finansiera dina utbytesstudier, eller prova att söka japanska statens stipendium, Monbukagakusho-stipendiet, för studier på grundnivå eller avancerad nivå i Japan. Monbukagakushos program innefattar studier i japanska språket och japanologi, och du ansöker genom Japanska ambassaden i Sverige. För mer information, se ambassadens hemsida.

Utbytesstudier på avancerad nivå inom Japanska

Du som läser japanska på avancerad nivå har möjlighet att söka en utbytesplats vid Chuo University eller Osaka University under höstterminen. Utbytesplatser till dessa två universitet är i första hand reserverade för studenter på Masterprogrammet i Asienstudier och lyses ut varje vårtermin via Mondo och mail. För mer information, kontakta Hanna Kritz.