Om oss

Studiet av Japan utgick länge från språkvetenskapen, men under de senaste tre decennierna har det förgrenat sig till en rad olika discipliner. På Stockholms universitet lägger vi stor vikt vid det japanska språket och den japanska kulturen med ett särskilt fokus på protomodern, modern och samtida konst och media. Orsaken till detta är dels att vår professor förutom kunskaper i lingvistik och språkutlärning också besitter expertis inom litteratur, scenkonst och visuell media; dels att detta fokus går hand i hand med den generella förändringen i intresset för Japan, dvs. den ökade uppmärksamhet som nu riktas mot estetisk kultur, mediakultur, genusfrågor och vardagslivsmiljö. Vi bedriver också ett nära samarbete med Japaninstitutet (EIJS) och med experter på andra forskningsinstitutioner i Stockholm i frågor som rör internationella relationer, ekonomi och politik.        

För att våra studenter ska nå språkfärdigheter på hög nivå och få en medvetenhet för språk som en del av och ett medium för samtida kultur, ägnas två tredjedelar av de kurser vi erbjuder på grundnivå åt det japanska språket. Studenter som tar en kandidatexamen kan därefter fortsätta till avancerad nivå, antingen genom att läsa fristående kurser och vår masterkurs i japanska eller genom att ansöka till masterprogrammet i Asienstudier.

For information in English, please visit the English version of the page.

Japanska vid Stockholms universitet

Undervisning i japanska vid Stockholms universitet går tillbaka till 1963. 1968 inrättades en lektorstjänst i ämnet, doktorander började antas 1969 och forskar­utbildningen formaliserades 1972. En professur i ämnet japanologi, särskilt modern japanska, inrättades i april 1975.

Första professorn var Seung-bog Cho (1922-2012), som hade undervisat i ämnet vid Stockholms universitet sedan 1963 och vid Uppsala universitet sedan mitten av 1950-talet. Hans huvudsakliga vetenskapliga arbete var A Phonological Study of Early Modern Japanese, i två volymer (Stockholm, 1970). Han utsågs till professor 1975, avgick med pension 1989 och efterträddes i oktober 1990 av Gunilla Lindberg-Wada som var professor vid institutionen fram till 2014.

 


Navigera rätt på sidan

Använd de horisontella flikarna längst upp för information om hela institutionen. Använd de vertikala flikarna på vänster sida för information om specifikt Japans språk och kulturer.