Måndagsföreläsningar

Big river

Måndagsföreläsningar

Vid ämnet kinesiska inom institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier arrangeras varje termin så kallade Måndagsföreläsningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, men också obligatoriska för studenter i kinesiska.

Nedan finner du de Måndagsföreläsningar som hålls under pågående termin. Under fliken "Måndagsföreläsningar - arkiv" i vänstermenyn finns måndagsföreläsningar från tidigare terminer. 

Vårterminen 2020