Måndagsföreläsningar

Höstterminen 2013

Datum    
 30/9

Ola Wong
(Journalist, författare)

Pekinghostan – Ett tal om  Kinas miljöutmaning
 7/10

Marja Kaikkonen
(Stockholms universitet)

Svek, hor och mord: Romantik à la kinesisk populärlitteratur
 14/10

Tony Fang
(Stockholms universitet)

Chinese communicating style: A Yin Yang perspective
 21/10 Filmvisning 水印街 Shuiyin jie/Trap Street
 4/11

Irmy Schweiger 
(Stockholms universitet)

Gu Hongming – a cosmopolitan scholar of late Qing 
11/11  Filmvisning 造云的山 Zao yun de shan/Cloudy Mountains
18/11

Anne Wedell-Wedellsborg
(Aarhus universitet)

Cai Guoqiang - Performing China, Performing the World 
25/11 

Si Han
(Östasiatiska museet) 

Varför bryr vi oss om Kina? 
2/12 

Håkan Wahlquist
(The Sven Hedin Foundation of the
Royal Swedish Academy of Sciences)

Huang Wenbi and the Sino-Swedish Expedition 1927-35 
9/12

Joakim Enwall 
(Uppsala universitet)

På de marginaliserades sida: mission och skriftspråk för etniska minoriteter i sydvästra Kina