Cecilia Lindqvist
Cecilia Lindqvist

Cecilia Lindqvist (f 1932) är en av Sveriges främsta kännare av Kina. På 50-talet studerade hon litteraturhistoria, konsthistoria, historia och nordiska språk vid Stockholms universitet och åren 1961–62 kinesiska och stränginstrumentet qin i Peking. Hon har sedan dess kontinuerligt besökt Kina och i böcker, tidningsartiklar och tv-program informerat om Kinas kultur och samhälle. År 1971 introducerade hon kinesiska som c-språk i den svenska gymnasieskolan. Hon tilldelades professors namn 1989 och utnämndes 2009 till hedersdoktor vid Stockholm universitet. Hennes böcker Tecknens rike (1989) och Qin (2006) belönades båda med Augustpriset och har väckt stor uppmärksamhet också internationellt.