Göran Lejonhufvud
Göran Leijonhufvud

Från första besöket vid kulturrevolutionens utbrott 1966 har Göran Leijonhufvud (f 1941) sysslat med Kina – mesta tiden som bosatt där. Han var Dagens Nyheters korrespondent i tre omgångar mellan 1971 och 2003. Han disputerade 1989 vid Institutionen för orientaliska språk (idag Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier) vid Stockholms universitet. Ämnet var väggtidningar och villkoren för opposition i Kina, historiskt och i nutid. På senare år har han även forskat om lokalstyre i byarna och om kinesiska internet. Han har skrivit tio böcker om landet. Den senaste är Pionjär och veteran. 50 år med Kina (Albert Bonniers Förlag, 2014).