Eva Aggeklint
Eva Aggeklint

Eva Aggeklint disputerade på vår institution på en avhandling med titeln ”Bridal Couples”: On Hybridity in Conceptual Chinese Photography 1995–2009. Under 2015–2016 är hon innehavare av Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelses fakultetsstipendium gällande postdoktoral forskning. Postdokprojektet är inriktat mot Gun Kessles fotografier tagna i Kina 1962–1982, idag förvaltade av Östasiatiska museet i Stockholm.

Konstnären, aktivisten och författaren Gun Kessle (1926–2007) började ägna sig åt professionellt fotografi redan 1957 under den första av sina många resor ut i världen. I sin omfattande fotografiska produktion intresserade hon sig bland annat för religiösa monument, folkliv, historiska ögonblick och porträtt. Många av hennes fotografier av kinesiskt folkliv i Maos revolutionära Kina publicerades i Jan Myrdals rapportböcker från 1962 och framåt. Vem var hon egentligen, vad berättar hennes fotografier om Kina, på vilken plattform agerade hon och vilken typ av Kinabild förmedlade hon? Dessa är några av de frågor jag vill prata om i föreläsningen.
 

Två barn i en portingång i gamla staden, Luoyang, 1962. Foto: Gun Kessle, Östasiatiska museets bildarkiv, Bildnr: GK-18-blad05-09.
Två barn i en portingång i gamla staden, Luoyang, 1962. Foto: Gun Kessle, Östasiatiska museets bildarkiv, Bildnr: GK-18-blad05-09.