Professor Tam är sedan januari 2018 dekanus och ämnesansvarig professor vid Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap på Hang Seng Management College, Hong Kong. Innan detta var Professor Tam dekanus och ämnesansvarig professor vid Fakulteten för Konst och Samhällsvetenskap på The Open University of Hong Kong i över tio år.

Professor Tam doktorerade 1984 i Jämförande Litteraturvetenskap vid University of Illinois at Urbana-Champaign med avhandlingen Ibsen in China: Reception and Influence, och har forskat om engelsk, europeisk, kinesisk och japansk litteratur samt genusforskning. Sedan 2012 är Professor Tam ordförande för Internationella Ibsen Kommittén.

Under sin vistelse vid Stockholms Universitet kommer Professor Tam att hålla seminarier och föreläsa på aktiviteter vid institutionen samt kursen ”Introduction to Chinese Literature”, vara involverad i forskningsprojektet ”Cosmopolian and vernacular dynamics in world literature” och föreläsa på ämnet "Re-Engendering China: A Doll's House and Experimentations with New Womanhood in Postsocialist China" vid projektets workshop, samt samarbeta med institutionens forskare.

Är du intresserad av denna chans att möta en så framstående forskare, men inte har möjlighet att läsa kursen så håller Professor Tam den 12:e mars kl. 14-16 en öppen föreläsning om Hou Xiao-Hsiens film ”City of Sadness”.

Professor Tam kommer vara på institutionen till slutet på april och vi ser mycket fram emot samarbetet.