Utbildningens innehåll

Kinesiska muren. Foto: Frida von Zedtwitz -Liebenstein
Kinesiska muren. Foto: Frida von Zedtwitz -Liebenstein

Masterprogrammet bygger vidare från grundutbildningen i kinesiska och syftar till att ge de studerande en fördjupning av det kinesiska språket samt kulturhistorisk och samhällsvetenskaplig genomlysning av det moderna Kina. Kurserna ges på kinesiska och engelska. Programmet är tänkt att ge den studerande en avancerad och förberedande kunskap både för självständigt forskningsarbete och för kvalificerade arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning och privat näringsliv. Masterprogrammet ges inom ramen för ett samarbete mellan Zhejiangs universitet i Hangzhou, Kina och de nordiska universiteten i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Århus. Programmet leder fram till en dubbel masterexamen, från Stockholms och från Zhejiangs universitet. Första terminen läses vid Stockholms universitet. Andra och tredje terminen läses vid Zhejiangs universitet och sista terminen genomförs ett självständigt examensarbete om 30 hp vid Stockholms universitet.

Fakta om programmet

Omfattning: 2 års heltidsstudier

Leder fram till en dubbel masterexamen, en från Stockholms universitet och en från Zhejiangs universitet.

Behörighet: Kandidatexamen i kinesiska samt Engelska B/Engelska 6

Arbetsmarknad

Västra sjön i staden Hangzhou. Bild: Zhejiangs universitet

Masterprogrammet ger behörighet att söka till forskarutbildningen i Asiens språk och kulturer. Programmet syftar även till att ge studenten en kompetens på arbetsmarknaden som ger möjlighet att arbeta inom såväl offentlig förvaltning som privat näringsliv för att där syssla med Kinakontakter och analys av det moderna Kina.