Nedan finner du de publikationer som institutionens forskare inom ämnet Kinesiska/Kinas språk och kultur har producerat. 

Publikationer i DiVA

Länkar till respektive forskares publikationer vid Stockholms universitet.

  • Genererad genom universitetets publikationsdatabas DiVA
  • Publikationerna listas i kronologisk ordning, med de senaste publikationerna överst

Personlig profilsida

Länkar till respektive forskares personliga profilsida med information om bl.a.:

  • Forskning- och undervisningsområden
  • Publikationer producerade utanför Stockholms universitet

Namn, titel

Publikationer i DiVA

Personlig profilsida

Gänssbauer, Monika
Associate Professor

DiVA Profil

Karlsson, Jens
Associate Professor

Uppdateras Profil
Kaikkonen, Marja
Docent
DiVA Profil
Lodén, Torbjörn
Professor emeritus
DiVA Profil
Schweiger, Irmy
Professor
DiVA Profil