Tips på spännande sidor för språkträning:

Chinese-tools.com

Hanyu Pinyin for Mandarin Speakers (Jin Zhang vid MIT)

Mandarin Tools

Online kinesisk-engelsk ordbok

Sexy Beijing

Tingxie-träning

Yellowbridge

Sports Chinese

Anki flash cards

iKnow.jp

ChinesePod