Välkommen till masterprogrammet i kinesiska vid Stockholms universitet och Zhejiang University!

Dubbel masterexamen i Sverige och i Kina

Stockholm i kvällssken. Foto: Stockholms stad/Trafik och stadsplanering/Stadsutveckling
Stockholm i kvällssken. Foto: Stockholms stad/Trafik och stadsplanering/Stadsutveckling

Från och med hösten 2014 erbjuder vi ett nytt masterprogram som ges inom ramen för ett samarbete mellan Zhejiang University i Hangzhou och de nordiska universiteten i Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Århus. Samarbetet är en del av Nordic Consortium for China Studies (NCCS), läs mer om NCCS här. Masterprogrammet i kinesiska leder fram till en dubbel masterexamen, en från Stockholms universitet och en från Zhejiang University.

Hangzhou. Foto: Han Sheng, HiCenter
Hangzhou. Foto: Han Sheng, HiCenter

Masterprogrammet i kinesiska är en 2-årig utbildning på avancerad nivå som omfattar 120 hp/120 ECTS. Programmet är inriktat på fördjupande studier av det kinesiska språket samt kulturhistorisk och samhällsvetenskaplig genomlysning av det moderna Kina. Kurserna ges på kinesiska och engelska i samarbete mellan de skandinaviska universiteten och 浙江大学人文学部 (Zhejiang universitets fakultet för Konst & Humaniora). Därför har vi kunnat skräddarsy en avancerad utbildning som leder till en dubbel masterexamen i kinesiska från både Stockholms och Zhejiangs universitet. Detta innebär att halva studietiden, termin 2 & 3, sker direkt på Zhejiangs universitet.

Utbildningens innehåll

Första terminen - Avancerad modern kinesiska I och II 15 hp, Avancerad akademisk engelska 7,5 hp och Vetenskaplighet och forskningsetik 7,5 hp vid Stockholms universitet (totalt 30 hp).

Andra terminen – alla kursernas undervisningsspråk är på såväl kinesiska som engelska och motsvarar 30 hp vid fakulteten för Konst & Humaniora på Zhejiangs universitet. Kurserna hålls av lärare från både de skandinaviska universiteten och från Zhejiangs universitet.

Tredje terminen – alla kursernas undervisningsspråk är på såväl kinesiska som engelska och motsvarar 30 hp vid fakulteten för Konst & Humaniora på Zhejiangs universitet. Kurserna hålls av lärare från både de skandinaviska universiteten och från Zhejiangs universitet. Förberedelser inför masteruppsatsen med handledning från båda universiteten. 

Fjärde terminen - masteruppsats (30 hp) vid Stockholms universitet på engelska men som försvaras på kinesiska inför kinesiska examinatorer från Zhejiangs universitet. Zhejiangs examinatorer kommer till Stockholm för att tillsammans slutgiltigt godkänna masteruppsats.

Efter studierna

Programmet ger behörighet att söka till forskarutbildningen i Asiens språk och kulturer. Programmet syftar till att ge studenten en kompetens på arbetsmarknaden som ger möjlighet att arbeta inom såväl offentlig förvaltning som privat näringsliv för att där syssla med Kinakontakter och analys av det moderna Kina.

Länk till China Studies Program på Zhejiang universitet.