Kursens syfte är att fördjupa studentens kunskaper om relevanta teoretiska frågeställningar och den rådande akademiska debatten inom Asienstudier.

Kursen lägger särskild tonvikt på relevanta metoder för tolkning och kvalitativa bedömningar inom det egna forskningsområdet. Studenterna läser interdisciplinär litteratur, inklusive akademiska källor på japanska, kinesiska eller koreanska, som berör nutida asiatisk kultur, samhälle, historia och politik.

I samråd med läraren skriver studenten en projektbeskrivning för ett examensarbete på avancerad nivå. Projektbeskrivningen presenteras vid ett seminarium.

Särskild behörighet

Kandidatexamen i Asiens språk och kulturer eller motsvarande, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp, samt Engelska B/Engelska 6.

Kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till Teori och metod i Asienstudier.

Schema

Klicka på länken för att komma till vårterminens schema.

Kursinformation och kurslitteratur VT-18

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista läggs upp som PDF närmare kursstart.