Grundnivå

Välkommen till att läsa kinesiska på grundnivå hos oss!

För att ta ut en kandidatexamen i kinesiska behöver du läsa fristående kurser i Kinesiska I, II, III, IV, V samt kinesiska kandidatkurs (totalt 180hp). Inom Kinesiska III kommer du att få möjlighet att delta i ett utbyte vid Jilins universitet i Changchun, nordöstra Kina.

Nu blir det mycket enklare att börja läsa kinesiska hos oss! Vänligen observera att från och med höstterminen 2017 krävs inga förkunskaper för att börja på Kinesiska I. Detta innebär att kurserna Kinesiska för nybörjare I+II kommer att tas bort, och deras innehåll kommer att integreras in i kursen Kinesiska I, dvs. att man inte behöver ha läst kinesiska på gymnasiet eller kurserna Kinesiska som nybörjare I+II för att läsa Kinesiska I.

Termin 1 Termin 2 Termin 3
Kinesiska I (30hp) Kinesiska II (30hp) Kinesiska III (utbytestermin till Jilin University) (30hp)
Termin 4 Termin 5 Termin 6
Kinesiska IV (30hp) Kinesiska V (30 hp) Kinesiska kandidatkurs (30hp)

 

Övriga kurser på grundnivå

Vårterminen 2018:

Höstterminen 2018:

Övrigt kursutbud:

Observera att nedanstående kurser antingen är planerade att ges efter 2016, alternativt har det ännu inte fastställts vilken termin kursen ska ges nästa gång. Nedanstående kurser kan också vara under revidering och dess kursplan kan komma att ändras till nästa gång den erbjuds.

Kontaktinformation

För frågor om studier i kinesiska, var vänlig kontakta Johan Fresk.

E-post: johan.fresk@su.se

Besöks- och telefontider: Måndag - Torsdag, kl. 8.30 - 10.00
Rum 211, Kräftriket 4B
Telefon: 08-16 3620

Scheman_bla

Sök bland institutionens kurser

Till utbildningskatalogen