För detaljerad information om kursplan, ansökan och behörighet, se Stockholms universitets kurskatalog (SISU) för kursen Det moderna Kina.

Kursens innehåll

Kursen ger en översikt över den kinesiska kulturen och dess naturliga förutsättningar respektive samhälleliga uttryck. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om geografi, historia, politik, näringsliv, samhälle och kultur i det moderna Kina från slutet av Qingdynastin och fram till våra dagar

Schema HT-17

Klicka på länken nedan för kursens schema hösten 2017. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att uppdateras. Du ser alltid det senast uppdaterade schemat genom nedanstående länk.

Kursinformation HT-17

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering och betygskriterier hittar ni i kurskatalogen. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Kurslitteratur HT-17

Kurslitteraturen för Det moderna Kina omfattar dessa två böcker (övriga artiklar finns på Mondo):

Kerry Brown: Contemporary China, London 2013 ISBN 9781137281593
Michael Dillon: China. A Modern History, New York 2012. ISBN 9781780763811