Kursen ger grundläggande kunskaper om Kinas äldre historia och kulturella utveckling, från Shangdynastin fram till kejsardömets fall 1911. Grundläggande historiografiska metoder och traditioner studeras, liksom de viktigaste källorna. Kinas äldre historia undersöks ur ett västerländskt såväl som ur ett kinesiskt perspektiv.

Behörighet, kursplan och anmälan

För detaljerad information om kursplan, ansökan och behörighet, se Stockholms universitets kurskatalog (SISU) för kursen Kinas äldre historia.

Schema HT-2018

Kursinformationen för HT 2018 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista och läggs upp närmare kursstart.

Kursinformation HT-2018

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista läggs upp närmare kursstart. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Kurslitteraturen för Kinas äldre historia omfattar dessa två böcker (övriga artiklar finns på Mondo):

Patricia Buckley Ebrey: The Cambridge Illustrated History of China, Cambridge 1999. ISBN: 9780521124331
(OBS! 2010 upplagan är också lämplig).

Peter Claus and John Marriott: History. An Introduction to theory, method and practice, Edinburgh 2012. ISBN: 9781317866084 (OBS! 2014 upplagan är också lämplig).