Välkommen till Kinesiska I!

För detaljerad information om kursplan, ansökan och behörighet, se Stockholms universitets kurskatalog (SISU) för kursen Kinesiska I.

Uppropet för Kinesiska I hålls den 24 augusti 2017 kl. 10:00 i aulan i Kräftriket 4A. Då kommer vi att presentera ämnet, lärarna och schemat, samt svara på praktiska frågor såsom eventuella lokalfrågor och gruppindelningar inför kursstart vecka 35.

Kursens innehåll

Kursen omfattar första terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) för nybörjare. Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i kinesisk fonetik, transkriptionssystemet Hanyu Pinyin, muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse. Kursen ger också en introduktion till det moderna Kinas historia och samhälle.

Delkurser

  • DK01 Modern kinesiska I a, 7,5 hp
  • DK02 Modern kinesiska I b, 7,5 hp
  • DK03 Praktisk språkfärdighet I, 7,5 hp
  • DK04 Det moderna Kina, 7,5 hp

Kursinformation HT17

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista laddas ned via nedanstående pdf. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Kurslitteratur HT-17

Kurslitteratur finns på Mondo.

Schema HT-17

Klicka på länken nedan för kursens schema hösten 2017. Schemat är preliminärt och kan komma att uppdateras närmare kursstart. Du ser alltid det senast uppdaterade schemat genom nedanstående länk.)