Välkommen till Kinesiska II, VT 2018

För detaljerad information om kursplan, ansökan och behörighet, se Stockholms universitets kurskatalog (SISU) för kursen Kinesiska II.

Kursens innehåll

Kursen omfattar en termins studier i modern standardkinesiska (putonghua). Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Kinesiska I. Kursen ger en första introduktion till att läsa och analysera lättare kinesiska prosatexter och facktexter. Kursen ger även en översikt av modern kinesisk litteratur. 

Delkurser

  • DK01 Modern kinesiska II a, 6 hp 
  • DK02 Modern kinesiska II b, 6 hp
  • DK03 Praktisk språkfärdighet II a, 3 hp
  • DK04 Praktisk språkfärdighet II b, 2,5 hp
  • DK05 Introduktion till kinesisk textläsning, 5 hp
  • DK06 Kinakunskap II, Introduktion till kinesisk litteratur, 7,5 hp

Kurslitteratur

Mer kursinformation finns på Mondo.

Schema

Klicka på länken för att se vårterminens schema.