Kursen omfattar en termins studier i modern standardkinesiska (putonghua). Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Kinesiska I och Kinesiska II. Studenter befäster sina kunskaper i klassisk kinesiska och blir introducerad till äldre kinesisk historia och historiografi.

Behörighet, kursplan och anmälan

För detaljerad information om kursplan, ansökan och behörighet, se Stockholms universitets kurskatalog (SISU) för kursen Kinesiska III.

Delkurser

  • DK11 Modern kinesiska III a, 7.5 hp
  • DK12 Praktisk språkfärdighet III a, 4hp
  • DK13 Modern kinesiska III b, 7.5 hp
  • DK14 Praktisk språkfärdighet III b, 3.5 hp
  • DK15 Kinakunskap III, 7.5 hp

Schema HT-2018

Kursinformationen för HT 2018 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista och läggs upp närmare kursstart. Du ser alltid det senast uppdaterade schemat genom nedanstående länk.

Kursinformation HT-2018

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista läggs upp närmare kursstart. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.