Kandidatkursen syftar till att ge studenterna erfarenhet av att självständigt utföra ett examensarbete inom en given tidsram.

Välkommen till Kinesiska - kandidatkurs!

För detaljerad information om kursplan, ansökan och behörighet, se Stockholms universitets kurskatalog (SISU) för kursen Kinesiska - kandidatkurs.

Uppropet för Kinesiska kandidatkurs hålls den 24 augusti 2017 kl. 10:00 i aulan i Kräftriket 4A. Då kommer vi att presentera ämnet, lärarna och schemat, samt svara på praktiska frågor såsom eventuella lokalfrågor inför kursstart vecka 35.

Kursens innehåll

Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse men tonvikten ligger på att utveckla förmågan att läsa kinesisk sakprosa. Kursen behandlar de formella och teoretiska krav som ställs på ett examensarbete samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå under arbetet med och skrivandet av examensarbetet.

Delkurser

 • DK1 Kinesisk textläsning, 7,5 hp
 • DK2 Perspektiv på modern kinesisk kultur, 7,5 hp
 • DK3 Examensarbete, 15 hp

Schema HT-17

Klicka på länken nedan för kursens schema hösten 2017. (Observera att schemat är preliminärt och kan komma att uppdateras. Du ser alltid det senast uppdaterade schemat genom nedanstående länk.)

Kurslitteratur HT-17

Tänk på att beställa Lotte Rienecker & Peter Stray Jørgensens bok i god tid via någon nätbokhandel, exempelvis Adlibris eller Bokus. För övrig kurslitteratur kommer vi ordna kopior. Har du några frågor går det bra att kontakta Johan Fresk på mail johan.fresk@su.se. 

Delkurs 1, Kinesisk textläsning:

 • Times: Newspaper Reading Course of Intermediate Chinese (I), (II), Beijing Language and Culture University Press, 2007
  《时代》: 中级汉语报刊阅读教程 (上册,下册),北京语言大学出版社
 • Wang, Hailong, Reading the world through Newspaper: An Advanced Reader of Current Affairs in Chinese Newspapers, Beijing University Press, 2004
  王海龙,《报纸上的天下》中文报纸阅读教程(上,下),北京大学出版社

Delkurs 2, Perspektiv på modern kinesisk kultur:

 • Lotte Rienecker & Peter Stray Jørgensen, Att skriva en bra uppsats., Liber 2014, ISBN: 9789147111510
 • Av läraren utdelat material