Antagning till höstens kurser sker via www.antagning.se senast den 18 april 2017. Vid frågor om antagning och kurser är du välkommen att kontakta oss.

Utbildning på grundnivå i kinesiska

Att läsa kinesiska på grundnivå gör att du får en mängd kunskaper i både språket och om Kina. Som student kommer du att lära dig se Asien utifrån ett bredare perspektiv och få en djupare insikt i hur den kinesiska kulturen och samhället fungerar. För att börja på Kinesiska I behöver du inga förkunskaper (fr.o. m. höstterminen 2017 kommer kurserna Kinesiska för nybörjare I+II att tas bort och deras innehåll kommer att integreras in i Kinesiska I). Observera att Kinesiska I alltid startar på höstterminen samt att alla kurser på grundläggande nivå har svenska som undervisningsspråk.

Att läsa en masterutbildning i kinesiska öppnar dörrarna för många karriärmöjligheter i framtiden. Masterprogrammet bygger vidare från grundutbildningen i kinesiska och syftar till att ge de studerande en fördjupning av det kinesiska språket samt kulturhistorisk och samhällsvetenskaplig genomlysning av det moderna Kina. Under tredje terminen erbjuder vi en utbytestermin till Kina för att maximera språkutvecklingen. För att läsa vårt masterprogram behöver du ha en kandidatexamen i kinesiska samt engelska B/Engelska 6. Observera att undervisningsspråk på masternivå är engelska såväl som kinesiska.

Efter din utbildning

Vad kan man göra efter det att man har läst ett kandidatprogram/masterprogram i kinesiska?

Kandidatprogrammet ger behörighet att söka till masterutbildningen i kinesiska för att ytterligare fördjupa dina kunskaper i kinesiska, eller så söker du dig vidare och kombinerar erfarenheterna från kinesiskan med t ex ekonomi, teknik, statsvetenskap eller humaniora.

Masterprogrammet ger behörighet att söka till forskarutbildningen i Asiens språk och kulturer. Programmet syftar till att ge studenten en kompetens på arbetsmarknaden som ger möjlighet att arbeta inom såväl offentlig förvaltning som privat näringsliv för att där syssla med Kinakontakter och analys av det moderna Kina.

För dig som har kinesiska (mandarin) som modersmål

Vi får ibland förfrågningar från modersmålstalare som vill läsa hos oss, oftast för annan utbildnings skull (ex lärarlinjen). Dessa måste vi bedöma från fall till fall och det är därför bra om du hör av dig till vår kursadministratör med frågor.

Kontakt: johan.fresk@orient.su.se eller 08-16 36 20.