Vanliga frågor

Behörighetskrav och urvalskriterier

Vilken behörighet krävs för att bli antagen till utbytesstudier? Hur går urvalet till?

Kostnader

Vilka utgifter bekostar Stockholms universitet?

Andra sätt att studera

Vilka andra studiemöjligheter finns i Korea?

Sommarkurser

Kan jag resa till Korea och studera över sommaren?

Stipendium

Vad finns det för stipendier att söka?