Vanliga frågor

Behörighetskrav och urvalskriterier

Vilken behörighet krävs för att bli antagen till utbytesstudier? Hur går urvalet till?

Andra sätt att studera

Vilka andra studiemöjligheter finns i Korea?

Sommarkurser

Kan jag resa till Korea och studera över sommaren?

Stipendium

Vad finns det för stipendier att söka?