Under de senaste 20 åren har Korea stigit fram som ett av de ledande industriländerna i Östasien. Det är dock inte bara ekonomiskt som Korea är av intresse. En gammal och högt utvecklad civilisation, ett modernt och dynamiskt samhälle, ett land med starka postkoloniala motsättningar, en spännande och vital populärkultur och ett lingvistiskt intressant språk, är bara några av flera aspekter på det i väst hittills relativt okända Korea.
Studierna koncentreras på det moderna språket och den samtida kulturen och samhällslivet, men du får också kunskaper om Koreas historia och ekonomiska och politiska förhållanden.