Här finner du en lista över alla våra kurser inom grundutbildningen. Klickar du på länken får du en kort presentation av kursen, aktuell litteraturlista och en länk till kurskatalogen SISU med information om bl.a. behörighet och anmälan till kursen samt aktuell kursplan. Notera att alla kurser inte ges varje termin.

I högermenyn under "Våra utbildningar" finner du en lista på kurser som ges under pågående läsår.

Kurslista

Följande kurser ges under höstterminen

Sommarkurs 2020

Följande kurser ges under vårterminen

Övrigt kursutbud:

Observera att nedanstående kurser antingen är planerade att ges efter 2020, alternativt har det ännu inte fastställts vilken termin kursen ska ges nästa gång. Nedanstående kurser kan också vara under revidering och dess kursplan kan komma att ändras till nästa gång den erbjuds.