Kursen ges nästa gång vårterminen 2018.

Kursen erbjuder en överblick över olika översättningsteorier och -metoder och diskuterar hur dessa kan tillämpas på översättning från koreanska till svenska. Den teoretiska och metodologiska introduktionen följs av praktisk övning i översättning. För detta ändamål kommer ett par verk av koreansk litteratur väljas som ännu inte finns översatta till svenska. Dessa koreanska originaltexter översätts av studenterna och diskuteras vid seminarier. Jämförelser med redan publicerade översättningar av andra koreanska litterära verk görs slutligen för att bedöma kvaliteten på översättningarna.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan.

Schema VT-2018

Klicka på länken för att komma till vårterminens schema.

Kursinformation och kurslitteratur VT-18

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering och betygskriterier laddas upp närmare kursstart. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Litteraturlistan är bifogad som PDF nedan.