Kursen undersöker hur en skriftlig källa kan överföras från ett medium till ett annat, till en spelfilm. För detta ändamål studeras representativa verk av koreansk litteratur, främst romaner och noveller, och filmatiseringar av dessa. Snarare än att fokusera på om filmen är trogen den litterära källan betraktas de båda konstverken som separata enheter och studeras med särskild tonvikt på de respektive mediernas individuella berättartekniker. Under kursens seminarier belyses, tolkas och jämförs författarnas och regissörernas olika konstnärliga tillvägagångssätt.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till Koreansk litteratur och film. 

Schema

Aktuellt schema med tid och lokal för VT 2019 hittar ni i TimeEdit.

Kursinformation och kurslitteratur VT-19

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista är bifogad som PDF nedan.

Registrering för antagna studenter sker via webben. Webb-registreringen är öppen fram till kursstart.