Kursen ges på heltid, hösttermin.

Delkurser

  • DK01 Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur, 7.5 hp
  • DK02 Modern standardkoreanska 1, 7.5 hp
  • DK03 Modern standardkoreanska 2, 7.5 hp
  • DK04 Praktisk språkfärdighet 1, 7.5 hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Koreanska I.

Kursinformation och kurslitteratur, HT-17

Upprop för kursen hålls den 28 augusti kl. 12 i Aulan, Kräftriket 4A.

Observera att det är viktigt att ni köper böckerna som hör till den obligatoriska kurslitteraturen i god tid före kursstart:

Schema HT-2017

Kursinformation och kurslitteratur HT-17

Se bifogad PDF nedan för litteraturlista och kursinformation.