Kursen ges på 75 %, hösttermin.

Kursen befäster och fördjupar kunskaperna om det koreanska språkets struktur samt ger grundläggande kunskaper i sinokoreanska, s.k. hanja.

Delkurser

  • Modern standardkoreanska 5, 5 hp
  • Modern standardkoreanska 6, 5 hp
  • Hanja 5 hp
  • Praktisk språkfärdighet 3 7,5 hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Koreanska III.

Kursinformation och kurslitteratur, HT-2018

Kursinformationen för HT 2018 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista och läggs upp närmare kursstart.

Schema HT-2018

Schema för HT 2018 läggs upp närmare kursstart. Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.